Tietosuojaseloste - Auto 2018 -koeajo

1. Rekisterinpitäjä
Messukeskus, Suomen Messut Osuuskunta
Messuaukio 1, 00520 Helsinki
puh. 040 450 3250
y-tunnus: 01163223
2. Rekisteriasioita hoitava taho
Messukeskus / Asiakaspalvelu
Messuaukio 1, 00520 Helsinki
puh. 040 450 3250
asiakaspalvelu@messukeskus.com
3. Rekisterin nimi
Auto 2018 koeajorekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tiedot kerätään koeajajien rekisteröintiä varten ja niitä käytetään koeajoihin liittyvään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin Auto-tapahtuman aikana. Tapahtuman jälkeen tiedot voidaan koeajajan suostumuksella luovuttaa Auto-tapahtuman markkinoinnin käyttöön (lomakkeessa kohta: Minulle saa lähettää sähköpostitse tietoa Auto-tapahtumasta) ja Auto-tapahtumassa koeajoja järjestävien yritysten käyttöön (lomakkeessa kohta: Minulle saa lähettää sähköpostitse tietoa koeajamistani automerkeistä). Tiedot luovutetaan marraskuussa 2018, minkä jälkeen rekisteri tuhotaan.
5. Rekisterin tietosisältö
Etunimi, sukunimi, lähiosoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, henkilötunnus, ajokorttiluokka
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteritiedot tulevat sähköisestä koeajorekisteröinnistä. Sähköisellä rekisteröinnillä tarkoitetaan ennakkorekisteröitymistä (henkilö rekisteröityy ennen tapahtumapaikalle saapumista internetissä tapahtuman www-sivuilla) ja/tai paikan päällä rekisteröitymistä (henkilö rekisteröityy Messukeskuksen rekisteröintipisteessä).
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme, mikäli se on tarpeellista tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia kumppaneitamme ovat esimerkiksi näyttelyn toimeksiantaja. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa markkinointikumppaneille, kuten uutiskirjetyökalua toimittavalle kumppanille tai mediatoimistolle, tietojärjestelmätoimittajille tai muille Suomen Messujen kumppaneille. Tällaisissa tilanteissa henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Voimme myös käyttää kolmansia palveluntarjoajia, kuten maksupalvelujen, perintäpalvelujen ja analytiikkapalvelujen, tarjoajia suorittamaan tiettyjä henkilötietojen käsittelyä sisältäviä tehtäviä puolestamme.

Muutoin emme myy tai luovuta tietojasi ulkopuolisille ilman rekisteröidyn lupaa. Emme myöskään siirrä tietoja ETA-alueen ulkopuolelle muutoin kuin tietosuojalainsäädännön sallimissa tilanteissa. Mikäli sovellettava laki sitä vaatii, henkilötietoja voidaan myös siirtää tai luovuttaa viranomaisille.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena Suomen Messut Osuuskunnan palvelimilla. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin ja salasanoin.
9. Sinun oikeutesi rekisteröitynä henkilönä

Tarkastusoikeus

Suomen Messut Osuuskunta tarjoaa sinulle oikeuden tarkastaa sinua koskevat käsittelemämme henkilötiedot. Voit ottaa meihin yhteyttä pyytäen meitä kertomaan käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot sekä käsittelyn perusteen. Mikäli edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta, voimme vaatia pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta maksun.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on myös oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa esimerkiksi lainsäädännöllisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus vastustaa

Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä jatkossa, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen asiakaspalvelu@messukeskus.com tai ottamalla meihin yhteyttä edellä selostettuihin osoitteisiin. Palveluihimme rekisteröityjen käyttäjien tulee ensisijaisesti tehdä pyyntö siitä sähköpostiosoitteesta, joka on rekisteröity kyseisen Palvelun käyttäjätietoihin ja pyynnön vastaus lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen.

Edellä mainittujen oikeuksien ja muiden oikeuksiesi lisäksi sinulla on myös lainsäädännössä taattu oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka, taikka jossa väitetty henkilötietoasetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa kyseinen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.